Prijsinformatie en voorwaarden

Prijzen

één dag Westfield rijden € 211,- zie omschrijving “Routes & Arrangementen”
tour voor levensgenieters € 235,- zie omschrijving “Routes & Arrangementen”
2 provincies & 2 landen tour € 280,- zie omschrijving “Routes & Arrangementen”
Midden Nederland tour € 325,- zie omschrijving “Routes & Arrangementen”

 

Betaling

Op de dag dat je de Westfield huurt wordt er gevraagd naar een borg, dit kan in de vorm van uw auto bij ons achterlaten, een eenmalige machtiging of een contante borg van € 750,00. Bij terugkeer worden de huur en eventuele andere kosten met de borg verrekend. In de week voorafgaand aan de huur ontvang je een factuur m.b.t. de huur. De Westfield heeft bij aflevering een volle tank de brandstofkosten zijn bij de prijs van de te rijden route inbegrepen.

Eigen risico is altijd € 2.500,- en kan niet afgekocht worden. In het geval van schade dient dit bedrag bij inlevering van de Westfield betaald te worden. Verrekening zal achteraf plaatsvinden aan de hand van rekeningen voor herstel. Indien teveel is betaald zal het resterende bedrag gerestitueerd worden.

Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 72 uur van de afgesproken huurdatum zal de reservering in rekening gebracht worden. In andere gevallen zal bij geldende redenen in overleg een nieuwe datum afgesproken worden of een tegoedbon uitgeschreven. De minimale leeftijd van de bestuurder is 24 jaar en deze dient tevens aantoonbaar minimaal 4 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er mogen maximaal 2 personen in de Westfield plaatsnemen.

Voor arrangementen gelden afwijkende prijzen. Neem voor vragen contact met ons op.

Voorwaarden

Voor deelname aan onze toertochten gelden onderstaande condities :

  • De bestuurder dient de leeftijd van 24 jaar bereikt te hebben
  • Minimaal 4 jaar rijbevoegdheid
  • Origineel geldig paspoort of identificatiekaart
  • Origineel geldig rijbewijs B (personenauto)
  • Er geldt een eigen risico van € 2.500,- per auto
  • Hoofdelijk aansprakelijk zijn contractant/huurder en bestuurder voor alle verkeersovertredingen gedurende de huurovereenkomst en evt. administratiekosten m.b.t. tot het gehuurde voertuig
  • W.A. en Allriskverzekeringspremie is in de huurprijs in begrepen
  • Betalingen vooruit te voldoen per bank, a.d.h.v. een door ons opgestelde factuur
© 2019 - Sport7Cars heeft haar website laten maken door Ebbers Media.